درباره‌ی استاد

دانشجوی ارشد سازه هستم. یک مقاله بین المللی در دست داوری دارم.
سابقه تدریس دروس دانشگاهی و مشاوره کنکوری رو دارم.

موضوعات تدریس