درباره‌ی استاد

فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تبریز
فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری-معماری از دانشگاه هنر اصفهان

اسیست اساتید دانشگاه هنر اصفهان
آموزش اسکیس معماری و معماری منظر
مشاور کنکور ارشد معماری

موضوعات تدریس