کلاس آنلاین یک روز با حل تست جامع ریاضی ۱ و ۲


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۰۰
۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

همایش آنلاین نحوه مدیریت دفترچه آزمون ویژه شب کنکور


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین نکته و تست درس GMAT رشته MBA


طول دوره: ۳۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ (شروع از ۲۰ اسفند ۱۳۹۷)
۴۹۰ ۴۴۱ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین نکته و تست زبان ویژه رشته MBA


طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۲ اسفند ۱۳۹۷)
۱۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو دوره فشرده ۳ روزه ریاضی عمومی ۱ و ۲


طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: ۲۲، ۲۶ و ۲۹ فروردین ۹۸ ساعت ۱۷ الی ۲۲
۱۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ثبت نام یکجا در ۵ کارگاه آنلاین درس GMAT ویژه کنکور MBA 98


طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰
۷۷۰ ۶۵۴ هزارتومان ۱۵ درصد تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام

کارگاه آنلاین حل تشریحی و بررسی تست های ریاضی رشته MBA کنکور ۹۷


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو دوره جمع‌بندی و نکته و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲


طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۵ اسفند ۱۳۹۷)
۴۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

دوره آنلاين GMAT ارشد ویژه کنکور ۹۸


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ (شروع از ۱۴ آبان ۱۳۹۷)
۶۹۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

همایش آنلاین رایگان معرفی کامل رشته MBA


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان تخصصی گروه مديريت و MBA


طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۲ مهر ۱۳۹۷)
۱۴۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان دوره‌ی عمومی + دوره‌ی تکميلی (مخصوص داوطلبين آزمون های دکتری و رشته‌ی MBA)


طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۳۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۳۹۷)
۱۹۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کارگاه آنلاین یک روزه تصحیح جمله


طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۰۰
۱۳۰ ۱۱۷ هزارتومان ده درصد تخفیف زمانی
مشاهده

کارگاه آنلاین یک روزه درک مطلب


طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۰۰
۱۳۰ ۱۱۷ هزارتومان ده درصد تخفیف زمانی
مشاهده

کارگاه آنلاین یک روزه کفایت داده


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰
۱۷۰ ۱۵۳ هزارتومان ده درصد تخفیف زمانی
مشاهده

کارگاه آنلاین یک روزه حل مسئله


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰
۱۷۰ ۱۵۳ هزارتومان ده درصد تخفیف زمانی
مشاهده

کارگاه آنلاین یک روزه استدلال منطقی


طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰
۱۷۰ ۱۵۳ هزارتومان ده درصد تخفیف زمانی
مشاهده

جلسه اول کلاس آنلاین جمع‌بندی و نکته و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - رایگان


طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام