ثبت نام یکجا در سه دوره زیست سلولی، زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان هزینه کلاس: ۵۵۰ هزار تومان    ۴۱۲ هزار تومان    ۲۵ درصد تخفیف ثبت نام پکیج

مدت: ۹۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. این فیلم صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است. برای اطمینان از حضور بدون مشکل در کلاس و تست سرعت اینترنت، به پشتیبانی تلگرام پیام دهید. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کلاس آنلاین سه درس زیست سلولی، زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - غشا و نقل و انتقالات غشایی
۲ - اسکلت سلولی و اتصالات سلولی
۳ - اندامک ها و نقل و انتقالات پروتئینی
۴ - چرخه سلولی و آپوپتوز
۵ - سرطان
۶ - سلول های بنیادی، تکوین و ...
۷ - تکنیک های مطالعه سلولی
۸ - پیام رسانی بیولوژیک
۹ - ساختار اسید های نوکلئیک
۱۰ - سازمان یابی ژنوم
۱۱ - همانند سازی، ترمیم و نوترکیبی DNA
۱۲ - رونویسی و پردازش RNA
۱۳ - پروتئین سازی
۱۴ - تنظیم بیان ژن
۱۵ - مبحث مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی