کارگاه آنلاین کنترل تولید و موجودی

زمان برگزاری: جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کارگاه آنلاین کنترل تولید و موجودی