کلاس آنلاین تحلیل سیستم های انرژی

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از نیمه دوم دی ماه)
۲۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ماشین های الکتریکی

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۹:۳۰ الی ۲۳ (شروع از نیمه دوم دی ماه)
۳۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین معادلات دیفرانسیل - ویژه کنکور ۹۸

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (زمان شروع اعلام می گردد)
۲۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین سیگنال‌ها و سیستم‌ها ویژه رشته برق

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۷)
۴۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین احتمالات و آمار مهندسی ویژه رشته برق

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۴ آذر ۱۳۹۷)
۲۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین سیستم‌های کنترل خطی

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از دی ماه)
۴۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین الکترونیک ۱ و ۲

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۸۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از دی ماه)
۴۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین سیستم‌های دیجیتال

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از دی ماه)
۲۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام