کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA هفته بیست و هشتم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA -کوييزهای هفته بیست و هشتم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA هفته بیست و هشتم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان کنکور ام بی ای کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی…

کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA هفته بیست و هفتم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA هفته بیست و هفتم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA هفته بیست و هفتم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان کنکور ام بی ای کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی…

کوییزهای کنکور مدیریت MBA هفته بیست و ششم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور مدیریت MBA هفته بیست و ششم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکور مدیریت MBA هفته بیست و ششم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته بیست ششم را به…

کوییزهای کنکور مدیریت کسب و کار MBA هفته بیست و پنجم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور مدیریت کسب و کار MBA هفته بیست و پنجم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکور مدیریت کسب و کار MBA هفته بیست و پنجم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای کنکور مدیریت کسب و کار…

کوییزهای کنکور مدیریت کسب و کار هفته بیست و چهارم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور مدیریت کسب و کار هفته بیست و چهارم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکور مدیریت کسب و کار هفته بیست و چهارم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته بیست و…

کوییزهای کنکور ام بی ای هفته بیست و سوم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور ام بی ای هفته بیست و سوم

دپارتمان تخصصی کنکور ام بی ای کافه تدریس هر هفته برای آشنایی و تقویت داوطلبان نمونه سوالات این رشته را در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد. این سوالات در قالب کوییزهای کنکور ام بی ای هفته بیست و سوم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت…

کوییزهای کنکور ام بی ای هفته بیست و دوم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور ام بی ای هفته بیست و دوم

دپارتمان تخصصی کنکور ام بی ای کافه تدریس هر هفته برای آشنایی و تقویت داوطلبان نمونه سوالات این رشته را در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد. این سوالات در قالب کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته بیست و دوم برای سه درس ریاضی عمومی،…

کوییزهای هفتگی کنکور ارشد MBA هفته بیست و یکم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور ارشد MBA هفته بیست و یکم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای هفتگی کنکور ارشد MBA هفته بیست و یکم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور ارشد MBA هفته بیست و…