کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته دوازدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته دوازدهم

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هر هفته برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار می‌گردد و دانشجویان می‌توانند با شرکت در این کوییزها هم دانسته‌های خود را به چالش بکشند هم برنده جوایز این کوییزها شوند….

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته یازدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته یازدهم

کوییزهای برگزار شده کنکور MBA هفته یازدهم را میتوانید در این پست به همراه پاسخ مشاهده نمایید سوالات کوییزهای هفتگی کنکور رشته MBA هفته ۱۱ کوییز یازدهم درس ریاضی عمومی۱و۲ کوییز درس ریاضی عمومی در هفته یازدهم از مبحث روش‌های انتگرال گیری برگزار شد و…

سوالات کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته دهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

سوالات کوییزهای هفتگی کنکور رشته MBA هفته دهم

سوالات کوییزهای هفتگی کنکور رشته MBA هفته دهم را در ادامه این پست می‌توانید به همراه پاسخ تشریحی اساتید دپارتمان کنکور MBA کافه تدریس دریافت نمایید. کوییزهای هفتگی کنکور MBA جهت آمادگی بیشتر این داوطلبان این رشته تا روز کنکور هر هفته برگزار می‌شود. سوالات…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته نهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته نهم

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته نهم برای آمادگی داوطلبین کنکور MBA، در گروه تلگرامی کافه تدریس برگزار شد. سوالات کوییزهای دروس ریاضی عمومی، زبان انگلیسی و جیمت به همراه پاسخ آنها را در هفته نهم می‌توانید در این مطلب مشاهده نمایید. سوالات کوییزهای هفتگی کنکور…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته هشتم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور رشته MBA هفته هشتم

در راستای برنامه دپارتمان تخصصی کنکور مدیریت کسب و کار MBA کافه تدریس، برای برگزاری منظم کوییزهای هفتگی کنکور رشته MBA هفته هشتم سه کوییز برای دروس ریاضی عمومی۱و۲، جی‌مت و زبان انگلیسی، برگزار شد. در این پست می‌توانید سوالات این کوییزها را به همراه پاسخ…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته هفتم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته هفتم

در راستای برنامه دپارتمان تخصصی کنکور مدیریت کسب و کار MBA کافه تدریس، برای برگزاری منظم کوییزهای هفتگی کنکور  MBA هفته هفتم سه کوییز برای دروس ریاضی عمومی۱و۲، جی‌مت و زبان انگلیسی، برگزار شد. در این پست می‌توانید سوالات این کوییزها را به همراه پاسخ آن‌ها…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته ششم

در راستای برنامه دپارتمان تخصصی کنکور مدیریت کسب و کار MBA کافه تدریس، برای برگزاری منظم کوییزهای هفتگی رشته MBA برای دروس ریاضی عمومی۱و۲، جی‌مت و زبان انگلیسی، در هفته‌ی ششم سه کوییز برگزار شد. در این پست می‌توانید سوالات این کوییزها را به همراه پاسخ…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته پنجم

در راستای برنامه دپارتمان تخصصی کنکور مدیریت کسب و کار MBA کافه تدریس، برای برگزاری منظم کوییزهای هفتگی رشته MBA برای دروس ریاضی عمومی۱و۲، جی‌مت و زبان انگلیسی، در هفته‌ی پنجم سه کوییز برگزار شد. در این پست می‌توانید سوالات این کوییزها را به همراه پاسخ…