کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته چهارم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته چهارم

در راستای برنامه دپارتمان تخصصی کنکور مدیریت کسب و کار MBA کافه تدریس، برای برگزاری منظم کوییزهای هفتگی رشته MBA برای دروس ریاضی عمومی۱و۲، جی‌مت و زبان انگلیسی، در هفته‌ی چهارم سه کوییز برگزار شد. در این پست می‌توانید سوالات این کوییزها را به همراه پاسخ…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته سوم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته سوم

در راستای برنامه دپارتمان تخصصی کنکور مدیریت کسب و کار MBA کافه تدریس، برای برگزاری منظم کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته سوم سه کوییز برای دروس ریاضی عمومی۱و۲، جی‌مت و زبان انگلیسی برگزار شد. در این پست می‌توانید سوالات این کوییزها را به همراه پاسخ آن‌ها مشاهده…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته دوم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته دوم

در راستای برنامه دپارتمان تخصصی کنکور مدیریت کسب و کار MBA کافه تدریس، برای برگزاری منظم کوییزهای هفتگی رشته MBA برای دروس ریاضی عمومی۱و۲، جی‌مت و زبان انگلیسی، در هفته‌ی دوم سه کوییز برگزار شد. در این پست می‌توانید سوالات این کوییزها را به همراه پاسخ…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته اول
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته اول

در راستای برنامه دپارتمان تخصصی کنکور مدیریت کسب و کار MBA کافه تدریس، برای برگزاری منظم کوییزهای هفتگی رشته MBA برای دروس ریاضی عمومی۱و۲، جی‌مت و زبان انگلیسی، در هفته‌ی اول سه کوییز برگزار شد. در این پست می‌توانید سوالات این کوییزها را به همراه…