کلاس آنلاین درس ساختمان گسسته - پاییز ۹۷


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۳۹۷)
۳۰۰ ۲۲۵ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین درس ساختمان داده - پاییز ۹۷


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۳۹۷)
۳۲۰ ۲۴۰ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین طراحی الگوریتم - پاییز ۹۷


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از درس ساختمان داده
۲۴۰ ۱۸۰ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین درس معماری کامپیوتر - پاییز ۹۷


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۳۰ (شروع از ۱۷ آبان ۱۳۹۷)
۳۰۰ ۲۲۵ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین درس مدار منطقی - پاییز ۹۷


طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۷ آبان ۱۳۹۷)
۲۵۰ ۱۸۷ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین شبکه‌های کامپیوتری - پاییز ۹۷

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس مرکز آموزشی نصیر

طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۴ آبان ۱۳۹۷)
۳۰۰ ۲۲۵ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین پایگاه داده‌ها - پاییز ۹۷

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس مرکز آموزشی نصیر

طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۲ آبان ۱۳۹۷)
۲۵۰ ۱۸۷ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین احتمالات و آمار مهندسی - پاییز ۹۷

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس مرکز آموزشی نصیر

طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۳۹۷)
۲۵۰ ۱۸۷ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین هوش مصنوعی - پاییز ۹۷

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس مرکز آموزشی نصیر

طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۱ آبان ۱۳۹۷)
۲۴۰ ۱۸۰ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (ویژه کامپیوتر) - پاییز ۹۷

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس مرکز آموزشی نصیر

طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۲ آبان ۱۳۹۷)
۲۵۰ ۱۸۷ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین سیگنال‌ها و سیستم‌ها - پاییز ۹۷

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس مرکز آموزشی نصیر

طول دوره: ۷۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۳ آبان ۱۳۹۷)
۳۵۰ ۲۶۲ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷


طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ (شروع از ۲۳ آبان ۱۳۹۷)
۴۲۰ ۳۴۵ هزارتومان ۱۸ درصد تخفیف زمانی تا ۲۸ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - پاییز ۹۷ کد ۱


طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۴ آبان ۱۳۹۷)
۱۳۰ هزارتومان
مشاهده

ثبت نام در دو کلاس آنلاین معماری کامپیوتر و مدار منطقی - پاییز ۹۷


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنید
۵۰۰ ۳۷۵ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۲۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

ثبت نام در دو کلاس آنلاین ساختمان داده و طراحی الگوریتم - پاییز ۹۷


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنید
۵۲۰ ۳۹۰ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۲۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

پکیج ۵ کلاس آنلاین دروس ساختمان داده و الگوریتم، معماری، مدار منطقی و گسسته - پاییز ۹۷


طول دوره: ۲۶۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنید
۱ میلیون ۹۴۰ هزارتومان تخفیف زمانی تا ۲۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان عمومی جامع کنکور کارشناسی ارشد


طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۸ مهر ۱۳۹۷)
۳۵۰ هزارتومان
مشاهده

جلسه اول کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - رایگان


طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان عمومی جامع ویژه کنکور دکتری و آزمونهای داخلی (MSRT، EPT و...)


طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۷ مهر ۱۳۹۷)
۳۵۰ هزارتومان
مشاهده