جلسه اول کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - رایگان


طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین درس ساختمان داده تابستان ۹۷ - رایگان


طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۵ مرداد ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین ساختمان گسسته تابستان ۹۷ - رایگان


طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۵ مرداد ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین درس معماری کامپیوتر تابستان ۹۷ - رایگان


طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین مدار منطقی تابستان ۹۷ - رایگان


طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام