داستان نویس

چرا به داستان نویسی خلاق نیاز داریم؟ بسیاری از ما تئوری های داستان نویسی را می دانیم، اما وقت عمل که می شود در می مانیم. راستی چه باید کرد؟ آیا وقت آن نرسیده که روش های سنتی را کنار بگذاریم و روش های نوین را تجربه کنیم؟ کارگاه داستان نویس خلاق کمک می کن

کلاس‌های آنلاین چرا به داستان نویسی خلاق نیاز داریم؟
بسیاری از ما تئوری های داستان نویسی را می دانیم، اما وقت عمل که می شود در می مانیم. راستی چه باید کرد؟ آیا وقت آن نرسیده که روش های سنتی را کنار بگذاریم و روش های نوین را تجربه کنیم؟
کارگاه داستان نویس خلاق کمک می کن

کلاس‌های آنلاین داستان نویس در کافه تدریس

دوره آنلاین داستان نویسی خلاق


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۸ مهر ۱۳۹۷)
۳۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

دوره آنلاین داستان نویسی خلاق


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ تیر ۱۳۹۷)
۳۵۰ هزارتومان
مشاهده