درباره‌ی من

ورودی89کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه تهران رتبه ی 1500 و ورودی 93کارشناسی ارشد دانشگاه تهران رشته ی میکروبیولوژی گرایش پزشکی، در حال انجام طرح تحقیقاتی ارتباط میکروبیوتا با بیماری های خاص روده ای

موضوعات تدریس