درباره‌ی من

✔مدرس زبان انگلیسی و مترجم
✔دارای مدرک بین المللی تدریس IELTS از استرالیا(IDP)
✔سابقه 15 سال تدریس در موسسات داخلی و بین المللی
✔ بنیانگذار آموزش زبان به روش NLP
✔آموزش تکنیکهای خودآموز مکالمه در 10 جلسه
✔ 10xیادگیری سریعتر و موثرتر
✔مکالمه تجاری برای مدیران شرکتها
✔آموزش تکنیکهای ویژه IELTS

موضوعات تدریس

دوره آموزش مکالمه فوری بدون گرامر با روش NLP
با به حد نصاب رسیدن این دوره، کلاس شروع می‌شود
۱۹۰ هزار تومان
ثبت نام
زبان را یکبار برای همیشه، خودتان و متفاوت بیاموزید
نامشخص
رایگان
مشاهده بیشتر