کلاس آنلاین بیوشیمی پایه و بالینی (مباحث مشترک بیوشیمی پایه و بیوشیمی بالینی)

زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان هزینه کلاس: ۴۰۰ هزار تومان

مدت: ۶۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. این فیلم صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است. برای اطمینان از حضور بدون مشکل در کلاس و تست سرعت اینترنت، به پشتیبانی تلگرام پیام دهید. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کلاس آنلاین بیوشیمی پایه و بالینی (مباحث مشترک بیوشیمی پایه و بیوشیمی بالینی) سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - بیومولکول ها و ماکرومولکول ها
۲ - آب و PH
۳ - ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین ها
۴ - ساختمان کربوهیدرات ها
۵ - ساختمان لیپیدها
۶ - ساختمان نوکلئوتید ها
۷ - غشای سلولی
۸ - آنزیم ها
۹ - متابولیسم کربوهیدرات ها
۱۰ - متابولیسم لیپید ها
۱۱ - متابولیسم اسیدهای آمینه
۱۲ - متابولیسم نوکلئوتیدها
۱۳ - متابولیسم هم
۱۴ - گلیکوکونژوگه ها
۱۵ - محاسبات بیوشیمیایی