ثبت نام یکجا در دو دوره بیوشیمی پایه و بالینی

زمان برگزاری: شروع از نیمه دوم آبان هزینه کلاس: ۶۰۰ هزار تومان    ۴۲۰ هزار تومان    ۳۰ درصد تخفیف ثبت نام پکیج

مدت: ۸۰ ساعت برای اطمینان از حضور بدون مشکل در کلاس و تست سرعت اینترنت، به پشتیبانی تلگرام پیام دهید. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

ثبت نام یکجا در دو دوره بیوشیمی پایه و بالینی