اینجانب سینا حسینی دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی در دانشگاه تهران می باشم، ساکن تهران، متاهل. دانشجویی ممتاز دانشگاه تهران، معدل دکتری: ۱۹٫۱۴ معدل کارشناسی ارشد (مهندسی مکانیک): ۱۹/۶۱ معدل کارشناسی (مهندسی مکانیک): ۱۸/۲۳ افتخارات: دانشجوی استعداد درخشان در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه، پذیرش از طریق استعدادهای درخشان در مقطع دکتری، دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان (سال ۱۳۹۶)، چاپ ۱۰ مقاله مستخرج از دوران تحصیل در مجلات معتبر بین المللی تدریس ریاضی در مقاطع مختلف متوسطه، حساب دیفرانسیل و انتگرال، حسابان، ...