فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری-معماری از دانشگاه هنر اصفهان اسیست اساتید دانشگاه هنر اصفهان آموزش اسکیس معماری و معماری منظر مشاور کنکور ارشد معماری