رامتین وفاپور،
                              مدرس ریاضیات تیزهوشان
رامتین وفاپور
مدرس ریاضیات تیزهوشان
کلاس‌های برگزار شده: ۲

عضو دپارتمان تیزهوشان مجموعه کافه تدریس و مدرس ریاضیات در مجموعه های کافه تدریس و پالیندروم
مدیرتحقیق و توسعه در مجموعه ElefunGames
هم بنیانگذار کافه گیم برد Galaxy Club
مدیر شعبه در مجموعه فرهنگی فکر کده (1396 - 1398)
سابقه تدریس در مدارس سلام، دانش و علم‌و‌ادب
دانشجوی فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
دانش آموخته دبیرستان سلام

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۰:۳۰ (شروع از ۱۲ مهر ۱۴۰۰)
۶۴۸ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مطالعه شود.
۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰ تومان تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران