درباره‌ی استاد

استاد امیر تقی زاده انصاری مدرس دروس ریاضی مهندسی و معادلات و ریاضی عمومی در موسسات تهران و هم‌چنین صاحب تألیف در عناوین ریاضیات پایه وریاضی عمومی با انشارات پارسه می‌باشند.

موضوعات تدریس