علی الوند،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  روان شناسی بالینی
                  علوم بهزیستی
علی الوند
دانشجو کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی - علوم بهزیستی

دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم بهزیستی
رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد 96 وزارت بهداشت

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران