امین تقی زاده،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  برق - کامپیوتر
                  دانشگاه صنعتی اصفهان
امین تقی زاده
دانشجو کارشناسی ارشد برق - کامپیوتر - دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد دانشجویان: ۲

حوزه تخصیصم بینایی ماشین و یادگیری عمیق (Deep learning) هست. در هر دو حوزه چندین ساله فعالیت دارم و پروژه انجام دادم.
به OpenCV - Keras & Tensorflow مسلط هستم و با دو زبان C++ و Python پروژه هامو انجام میدم

http://qa.deeplearning.ir/user/amin_taghizadeh

https://github.com/Amin-Tgz

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران