درباره‌ی استاد

بر 4 زبان -روسی فرانسه لاتین و انگلیسی- مسلط هستم. و مدرس ایلتس تافل و مکالمه با 6 سال سابقه حرفه ای - دوبار امتحان ایلتس دادم، هر دو ازمون نمره 7.5 گرفتم. در تدریسم بیش ازینکه سعی به شیوه های مرسوم یادگیری تکیه کنم، به اصل ارتباط جمعی متمرکز هستم. و معتقد هستم هر زبانی با فرهنگ اون زبان خیلی سریع تر جذب ذهن ما می شود.

موضوعات تدریس