درباره‌ی استاد

سابقه تدریس زبان فرانسه و انگلیسی در سطوح مقدماتی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران
رتبه ی برتر کنکور کارشناسی ارشد و پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

موضوعات تدریس