فرناز ابراهیمی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی شیمی_صنایع پلیمر
                  دانشگاه تهران
فرناز ابراهیمی
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_صنایع پلیمر - دانشگاه تهران

سابقه تدریس زبان فرانسه و انگلیسی در سطوح مقدماتی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی پلیمر از دانشگاه تهران
رتبه ی برتر کنکور کارشناسی ارشد و پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران