جلسه صفر تحقیق در عملیات

زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۰:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

جلسه صفر تحقیق در عملیات