وبینار آشنایی با کاربردهای نرم‌افزار SPSS در علوم مختلف

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۱ ساعت آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

مخاطبین دوره: دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت، آمار، روانشناسی، عمران و کلیه گرایش‌های علوم انسانی.

سرفصل‌ها
• گزارش‌های اولیه و آماره‌های توصیفی
• ترسیم نمودارها
• آزمون‌های آماری
• تحلیل‌های رگرسیونی
• تحلیل سری‌های زمانی
• تحلیل‌های ناپارامتری
• تحلیل پرسشنامه