فرشاد سعیدی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  مهندسی صنایع
                  علم و صنعت ایران
فرشاد سعیدی
دانشجو دکتری مهندسی صنایع - علم و صنعت ایران
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران