درباره‌ی استاد

با سلام
از سال ٨٧در دانشگاهاي آزاد ،پيام نور،علمي كاربردي واحد استان هرمزگان و فارس مشغول تدريس بوده ام
در حال حاضر دانشجوي دكتري علوم و تحقيات تهران هستم

موضوعات تدریس