درباره‌ی استاد

دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
سابقه تدریس در دانشگاه­ها (صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، علم و فناوری مازندران و...) و موسسات آموزش عالی
مولف کتاب کنترل خطی

موضوعات تدریس