نفس احمدی،
                                                فارغ التحصیل
                  دکتری
                  ریاضی
                  علوم و تحقیقات تهران
نفس احمدی
فارغ التحصیل دکتری ریاضی - علوم و تحقیقات تهران

وظیفه یک استاد را تفهیم سنگین ترین مباحث با ساده ترین و ملموس ترین بیان می دانم بطوریکه برای همگان قابل فهم باشد در طی سالیان تدریسم باز خورد دانشجویان تمامی رشته ها این مهم بوده که به آن نایل شده ام.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران