آرمان ارباب زاده،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی مواد
                  دانشگاه تهران
آرمان ارباب زاده
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد - دانشگاه تهران

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران گرایش شناسایی و انتخاب مواد
فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
سابقه تدریس فیزیک ۲ - حرکت شناسی
سابقه تدریس شیمی ۲
سابقه تدریس جبر و احتمال - تخصص در احتمال

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران