کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته هجدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته هجدهم

کوییزهای هفتگی کافه تدریس برای رشته ام بی ای هر هفته در گروه تلگرامی دپارتمان تخصصی این رشته برگزار می شود. نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکور ام بی ای هفته هجدهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی…

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته هفدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور MBA هفته هفدهم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکورMBA هفته هفدهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته هفدهم را به همراه پاسخ میتوانید مشاهده فرمایید….

کوییزهای کنکور ام بی ای هفته شانزدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور ام بی ای هفته شانزدهم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکور ام بی ای هفته شانزدهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته شانزدهم را به همراه پاسخ…

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته پانزدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته پانزدهم

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته پانزدهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته پانزدهم را میتوانید مشاهده فرمایید سوالات کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای…

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته چهاردهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته چهاردهم

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته چهاردهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته چهاردهم را میتوانید مشاهده فرمایید سوالات کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای…

کوییزهای هفتگی کنکور مدیریت کسب وکار هفته سیزدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور مدیریت کسب وکار هفته سیزدهم

کوییزهای هفتگی کنکور مدیریت کسب وکار هفته سیزدهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد . در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته سیزدهم را میتوانید مشاهده فرمایید سوالات کوییزهای هفتگی کنکور مدیریت کسب…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته دوازدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته دوازدهم

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هر هفته برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار می‌گردد و دانشجویان می‌توانند با شرکت در این کوییزها هم دانسته‌های خود را به چالش بکشند هم برنده جوایز این کوییزها شوند….

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته یازدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته یازدهم

کوییزهای برگزار شده کنکور MBA هفته یازدهم را میتوانید در این پست به همراه پاسخ مشاهده نمایید سوالات کوییزهای هفتگی کنکور رشته MBA هفته ۱۱ کوییز یازدهم درس ریاضی عمومی۱و۲ کوییز درس ریاضی عمومی در هفته یازدهم از مبحث روش‌های انتگرال گیری برگزار شد و…