تغییر رشته در کارشناسی ارشد
در مسیر موفقیت, مدیریت کسب و کار (MBA), مهندسی کامپیوتر و IT

تغییر رشته در کارشناسی ارشد (بخش دوم)

در این مقاله تلاش شده است تا آگاهی خواننده نسبت به رشته‌های میان رشته‌ای مانند MBA و صنایع-سیستم برای تغییر رشته بیشتر شود و داوطلب بتواند راحت‌تر در مورد انتخاب رشته‌ها تصمیم‌گیری نماید.این مقاله در ادامه مقاله ی تغییر رشته در کارشناسی ارشد در وبلاگ…

تغییر رشته در کارشناسی ارشد
در مسیر موفقیت, مدیریت کسب و کار (MBA), مهندسی کامپیوتر و IT

تغییر رشته در کارشناسی ارشد(بخش اول)

آیا در مقطع کارشناسی ارشد، می‌توان به رشته دیگری مهاجرت کرد؟ آیا کسانی که در کارشناسی ارشد تغییر رشته می‌دهند، ویژگی خاصی دارند؟ مهاجرت به چه رشته‌هایی در کارشناسی ارشد، امکان پذیر است؟ تغییر رشته در مقطع ارشد چه معایبی دارد؟ یکی از پرسش های…