در این مقاله با بررسی ۵ مورد مقایسه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد MBA، تاثیر معدل و دروس مختلف را در تعیین رتبه داوطلب بررسی می‌کنیم. در مقایسه‌ی اول کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته MBA تاثیر معدل و در مقایسه‌ی دوم و سوم به تاثیر درس…