نارنجی بازار کافه‌تدریس
ویژه‌ترین تخفیف‌ها، به مناسبت روز دانشجو از ۱۶ تا ۱۸ آذر
مشاهده تخفیـف‌ها ویژه‌ترین تخفیف‌ها به مناسبت روز دانشجو

مهندسی کامپیوتر و IT

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۰ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات تماس برای شما پیامک خواهد شد.
۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۲۸ آذر ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۵
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۱۰ آذر ۱۳۹۸)
۳۲۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۴
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۴ مرداد ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۲
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۱۸ آذر ۱۳۹۸)
۳۲۰,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۲
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۸۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۷ مرداد ۱۳۹۸)
۳۲۰,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۴
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۳۱ مرداد ۱۳۹۸)
۳۴۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۲ شهریور ۱۳۹۸)
۳۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۵
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۲ شهریور ۱۳۹۸)
۳۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
۶۵۰,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۳ دی ۱۳۹۸)
۴۹۵,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۰۸ آذر ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۳
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ (شروع از ۰۵ مهر ۱۳۹۸)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۵
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۳۱ مرداد ۱۳۹۸)
۲۸۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع بعد از کلاس ساختمان داده)
۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با شما تماس میگیریم
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۵
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۶۲۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۴
مشاهده و ثبت‌نام