پکیج ویدیوی ۱۰ درس از دروس تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان    ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان    تخفیف پکیج

مدت: ۴۹۵ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.  

توضیحات

این پکیج شامل ۱۰ ویدیو درس تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است:

۱. ویدیو درس ساختمان داده (۶۴ ساعت)
۲. ویدیو درس طراحی الگوریتم (۴۰ ساعت)
۳. ویدیو درس مدار منطقی (۴۵ ساعت)
۴. ویدیو درس معماری کامپیوتر (۶۰ ساعت)
۵. ویدیو درس شبکه های کامپیوتری (۶۰ ساعت)
۶. ویدیو درس نظریه زبان (۴۸ ساعت)
۷. ویدیو درس پایگاه داده (۴۴ ساعت)
۸. ویدیو درس هوش مصنوعی (۴۴ ساعت)
۹. ویدیو درس سیستم عامل (۵۰ ساعت)
۱۰. کلاس آنلاین سیگنال و سیستم (۸۰ ساعت)