صحبت های امیرحسین بازخانه - رتبه برتر کنکور ارشد سال ۹۷
توضیحات

سال گذشته که می‌خواستم دوباره کنکور شرکت کنم فکر می‌کردم همه چی رو بلدم و کنکور آسونه، اما وقتی کلاس‌هارو شرکت کردم متوجه شدم چیزی بلد نبودم، و مطمئنم بدون کلاس یادگیری مطالب خیلی سخت و وقت‌گیر می‌شد.