دوره آنلاین درس و تست فشرده استعداد تحصیلی

زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۳ دی ۱۳۹۷) هزینه کلاس: ۳۹۰ هزار تومان

مدت: ۳۰ ساعت فیلم این کلاس حداکثر تا ۳ جلسه در صورت حضور نیافتن سر کلاس آنلاین، در اختیار شما قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

دوره آنلاین درس و تست فشرده استعداد تحصیلی