کارگاه آنلاین یک روزه تصحیح جمله

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۰۰ هزینه کلاس: ۱۳۰ هزار تومان    ۱۱۷ هزار تومان    ده درصد تخفیف زمانی

مدت: ۹ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کارگاه آنلاین یک روزه تصحیح جمله