درباره‌ی استاد

مدرس کنکور ارشد و دکتری مهندسی صنایع در موسسه پژوهش

موضوعات تدریس