کلاس آنلاین جمع بندی و نکته و تست اقتصاد مهندسی

زمان برگزاری: سه شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۴ اسفند ۱۳۹۷) هزینه کلاس: ۲۴۰ هزار تومان

مدت: ۲۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کلاس آنلاین جمع بندی و نکته و تست اقتصاد مهندسی
سه‌شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها
۱۴ - ۱۵ - ۲۱ - ۲۲ و ۲۸ اسفندماه