درباره‌ی استاد

دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، مولف و مترجم کتب مختلف در زمینه های مبانی احتمالات و آمار مهندسی، کنترل کیفیت، شش سیگما و تحلیل داده

موضوعات تدریس