درباره‌ی استاد

مدرس شیمی در آموزشگاه آموزش نکات کلیدی و مفهومی
مدرس ریاضی دوره اول و دوم متوسطه
مدرس فیزیک دوره دوم متوسطه
آموزش افتخار ماست

موضوعات تدریس