مرضیه فلاح واحد،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  شیمی
                  دانشگاه بوعلی سینا همدان
مرضیه فلاح واحد
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی - دانشگاه بوعلی سینا همدان

مدرس شیمی در آموزشگاه آموزش نکات کلیدی و مفهومی
مدرس ریاضی دوره اول و دوم متوسطه
مدرس فیزیک دوره دوم متوسطه
آموزش افتخار ماست

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران