کارگاه آنلاین رایگان راه‌های ساده تقویت مهارت واژگان - ویژه کنکور ارشد و دکتری
توضیحات

کارگاه تقویت مهارت واژگان، راهکارهای ساده‌ای به شما معرفي خواهد کرد که واژه را سريع تر از پيش به خاطر سپاريد.

در اين کارگاه خبر از راهکارهاي غير اصولي يادگيري واژگان نيست و تمرکز بر موارد زير خواهد بود:
* يادگيري واژه در عمل
* يادگيري ريشه و پيشوند و پسوند و بسط دامنه لغات
* يادگيري واژه در محيط و جمله
* بررسي تاثير گرامر بر مهارت ترجمه (آيا واژگان به تنهايي کافي است؟)
* يادگيري دايره‌وار و گروهي واژگان