درباره‌ی استاد

اینجانب حامد توکلی فر، دانشجوی دکترای مهندسی عمران در گرایش آب در دانشکده فنی دانشگاه تهران هستم. بیش از 10 سال است که به طور پیوسته چه در زمینه تحصیلات و پژوهش های دانشگاهی، چه در زمینه حرفه ای و کاری و چه در زمینه پروژه های پزوهشی به طور گسترده ای از Matlab استفاده می کنم. سابقه تدریس Matlab را هم در سطح دانشجویی (مثلا دانشجویان ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران) و هم سطح حرفه ای ( مثلا کارشناسان مهندسین مشاور مهاب قدس) در کارنامه خودم دارم. به طور تخصصی و پیشرفته نیز بر کاربردهای Matlab در مسائل مرتبط با مهندسی آب تجربه و تسلط دارم.

موضوعات تدریس