حامد توکلی فر،
                                                فارغ التحصیل
                  دکتری
                  مهندسی عمران-آب
                  دانشگاه تهران
حامد توکلی فر
فارغ التحصیل دکتری مهندسی عمران-آب - دانشگاه تهران

اینجانب حامد توکلی فر، دانشجوی دکترای مهندسی عمران در گرایش آب در دانشکده فنی دانشگاه تهران هستم. بیش از 10 سال است که به طور پیوسته چه در زمینه تحصیلات و پژوهش های دانشگاهی، چه در زمینه حرفه ای و کاری و چه در زمینه پروژه های پزوهشی به طور گسترده ای از Matlab استفاده می کنم. سابقه تدریس Matlab را هم در سطح دانشجویی (مثلا دانشجویان ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران) و هم سطح حرفه ای ( مثلا کارشناسان مهندسین مشاور مهاب قدس) در کارنامه خودم دارم. به طور تخصصی و پیشرفته نیز بر کاربردهای Matlab در مسائل مرتبط با مهندسی آب تجربه و تسلط دارم.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران