درباره‌ی استاد

تجربيات و تحصيلات مرتبط به اين معرفي:
Senior Proficiency in English از کانون زبان ايران با درجه ي عالي در سال 1382
کارشناسي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران (1387-1383)
کارشناسي ارشد مديريت کارآفريني دانشگاه تهران (1391-1388)
Ph.D. c مديريت کارآفريني، دانشگاه تهران (1397-1392)
نويسنده ي فلش کارت هاي زبان DLM انتشارات تبلور دانش، 1388
کتاب درک مطلب زبان مديريت، انتشارات تبلور دانش، 1388
کتاب گرامر کنکور ارشد، انتشارات تبلور دانش، 1388
8 آزمون شبيه سازي آزمون MBA، انتشارات نگاه دانش، 1392
8 آزمون شبيه سازي آزمون ارشد مديريت، انتشارات نگاه دانش، 1392
تدريس در مرکز آموزش هاي آزاد دانشگاه تهران (87-1383)
تدريس از سال 1385در موسسات مدرسان شريف، ماهان، و اکنون انحصارا در موسسه ي پژوهش pazhuhesh.org
مبدع گرامر يک روزه در سال 1392 (که کپي هاي ناشيانه و بعضا حرفه اي زيادي از آن صورت گرفته است)
و
اکنون آماده ي ارائه ي محتواي چندرسانه اي گرامر زبان براي آزمون ارشد و دکتري (funlearning)
و
برنامه ی چندرسانه ای زبان تخصصی رشته های مدیریت کسب و کار MBA و مدیریت

موضوعات تدریس