ویدیوی کلاس آنلاین نکته و تست زبان ویژه رشته MBA

زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۲ اسفند ۱۳۹۷) هزینه کلاس: ۱۲۰ هزار تومان

مدت: ۱۲ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

محتوای کلاس: بررسی کامل تمام بخش های زبان آزمون ورودی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار سال های 1397، 1396، 1395 و بخش های مفید آزمون های 1394، و 1393
به همراه "فایل":
سه آزمون شبیه سازی شده با پاسخ کاملا تشریحی (یک آزمون در اسفند، یک آزمون در دهه ی اول فروردین، و آزمون دوم در دهه ی سوم فروردین)

فیلم جلسات ضبط می گردد و تا روز آزمون قابل مشاهده ی آنلاین می باشد.