ویدیو درس احتمالات و آمار مهندسی

زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۰ آذر ۱۳۹۷) هزینه کلاس: ۱۵۰ هزار تومان

مدت: ۵۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. این فیلم صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

ویژگی های کلاس:
➕ تدریس مفهومی و آموزش کامل مباحث درس با رویکرد حل مسئله
➕ بدون نیاز به هیچ کتاب کنکوری یا کمک آموزشی (هر آن چه نیاز باشد در اختیار دانشجو قرار می گیرد.)
➕ ارائه مجموعه سوالات طبقه بندی شده (کنکور و تالیفی و تمرینات کتب مرجع)
➕ حل تمامی تست های پراهمیت و نکته دار کنکور #ارشد و #دکتری (با روش ها و تکنیک های منحصر به فرد)

سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - بخش اول (احتمالات و متغیرهای تصادفی):
۲ - مبانی شمارش و ترکیبیات
۳ - نظریه احتمال، احتمال شرطی و استقلال پیش آمدها
۴ - متغیرهای تصادفی ( با توزیع احتمال گسسته، پیوسته و توأم) و توابعی از متغیرهای تصادفی
۵ - معیارهای تمرکز و پراکندگی توزیع و معیارهای رابطه چند متغیر تصادفی
۶ - متغیرهای تصادفی گسسته، پیوسته و توأم معروف
۷ - توزیع های شرطی و محاسبه معیارهای آن ها
۸ - بخش دوم (استنتاج آماری):
۹ - قضایای حدی و توزیع های مشتق شده از توزیع نرمال
۱۰ - آماره های معروف و توزیع های نمونه ای
۱۱ - برآورد پارامتر (نقطه ای و فاصله ای)
۱۲ - آزمون فرض آماری
۱۳ - تحلیل واریانس
۱۴ - تجزیه و تحلیل رگرسیونی
۱۵ - و غیره