نارنجی بازار کافه تدریسبه مناسبت روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو نارنجی بازار کافه تدریس به مناسبت روز دانشجو

کلاس آنلاین درس ساختمان داده - پاییز ۹۷

مدرس رامین رضوی دوره‌ی کلاس آنلاین درس ساختمان داده - پاییز ۹۷
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۲۰ ۲۲۴ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین نظریه زبان‌ها و اتوماتا - پاییز ۹۷

مدرس امیرحسین کاشفی دوره‌ی کلاس آنلاین نظریه زبان‌ها و اتوماتا - پاییز ۹۷
امیرحسین کاشفی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۷۰ ۱۸۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین شبکه‌های کامپیوتری - پاییز ۹۷

مدرس جواد فرزام دوره‌ی کلاس آنلاین شبکه‌های کامپیوتری - پاییز ۹۷
جواد فرزام
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۰۰ ۲۱۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین کامپایلر - پاییز ۹۷

مدرس امیرحسین کاشفی دوره‌ی کلاس آنلاین کامپایلر - پاییز ۹۷
امیرحسین کاشفی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۷۰ ۱۸۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین هوش مصنوعی - پاییز ۹۷

مدرس محسن قنبرپور دوره‌ی کلاس آنلاین هوش مصنوعی - پاییز ۹۷
محسن قنبرپور
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۴۰ ۱۹۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۲٪

کلاس آنلاین طراحی الگوریتم - پاییز ۹۷

مدرس رامین رضوی دوره‌ی کلاس آنلاین طراحی الگوریتم - پاییز ۹۷
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۴۰ ۱۸۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

کلاس آنلاین سیگنال‌ها و سیستم‌ها - پاییز ۹۷

مدرس مهدی تقدسی دوره‌ی کلاس آنلاین سیگنال‌ها و سیستم‌ها - پاییز ۹۷
مهدی تقدسی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۷۵ ۳۰۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۰٪

کلاس آنلاین درس معماری کامپیوتر - پاییز ۹۷

مدرس رامین رضوی دوره‌ی کلاس آنلاین درس معماری کامپیوتر - پاییز ۹۷
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۰۰ ۲۱۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین درس مدار منطقی - پاییز ۹۷

مدرس رامین رضوی دوره‌ی کلاس آنلاین درس مدار منطقی - پاییز ۹۷
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۱۷۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (ویژه کامپیوتر) - پاییز ۹۷

مدرس کارو زرگر دوره‌ی کلاس آنلاین مدارهای الکتریکی (ویژه کامپیوتر) - پاییز ۹۷
کارو زرگر
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۲۰۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۰٪

کلاس آنلاین درس ساختمان گسسته - پاییز ۹۷

مدرس رامین رضوی دوره‌ی کلاس آنلاین درس ساختمان گسسته - پاییز ۹۷
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۰۰ ۲۱۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین احتمالات و آمار مهندسی - پاییز ۹۷

مدرس جواد فرزام دوره‌ی کلاس آنلاین احتمالات و آمار مهندسی - پاییز ۹۷
جواد فرزام
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۱۸۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۸٪

کلاس آنلاین پایگاه داده‌ها - پاییز ۹۷

مدرس محسن ابراهیمی مقدم دوره‌ی کلاس آنلاین پایگاه داده‌ها - پاییز ۹۷
محسن ابراهیمی مقدم
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۲۰۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۱۸٪

کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷

مدرس رضا شکرزاد دوره‌ی کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷
رضا شکرزاد
ظرفیت باقی مانده: ۰
۴۲۰ ۳۳۶ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۰٪

کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد ۳

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد ۳
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین واژگان فشرده

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین واژگان فشرده
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

ثبت نام در ۵ کلاس درس - به انتخاب شما از بین ۱۵ کلاس آنلاین

مدرس اساتید گروه کامپیوتر و آی تی دوره‌ی ثبت نام در ۵ کلاس درس - به انتخاب شما از بین ۱۵ کلاس آنلاین
اساتید گروه کامپیوتر و آی تی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱ میلیون,۴۰۰ ۹۸۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

خرید ۵ ویدیو ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته

مدرس رامین رضوی دوره‌ی خرید ۵ ویدیو ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۷۷۰ ۵۳۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۸٪

پکیج ویدیو ۵ نکته و تست داده و الگوریتم، معماری کامپیوتر، گسسته و مدار منطقی

مدرس رامین رضوی دوره‌ی پکیج ویدیو ۵ نکته و تست داده و الگوریتم، معماری کامپیوتر، گسسته و مدار منطقی
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۵۴۰ ۳۹۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۶٪

کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷

مدرس رضا شکرزاد دوره‌ی کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷
رضا شکرزاد
ظرفیت باقی مانده: ۰
۴۲۰ ۳۳۶ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۰٪

کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد ۳

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد ۳
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین واژگان فشرده

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین واژگان فشرده
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین زبان تخصصی گروه مديريت و MBA

مدرس حمید فرید دوره‌ی کلاس آنلاین زبان تخصصی گروه مديريت و MBA
حمید فرید
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۴۰ ۷۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۵۰٪

دوره آنلاين GMAT ارشد ویژه کنکور ۹۸

مدرس امیر عرفانیان دوره‌ی دوره آنلاين GMAT ارشد ویژه کنکور ۹۸
امیر عرفانیان
ظرفیت باقی مانده: ۰
۶۹۰ ۵۱۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

کلاس آنلاین طرح ریزی واحدهای صنعتی

مدرس امیرمحمد گل محمدی دوره‌ی کلاس آنلاین طرح ریزی واحدهای صنعتی
امیرمحمد گل محمدی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۸۰ ۲۶۶ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین کنترل تولید و موجودی - پاییز ۹۷

مدرس دکتر پورسلطان دوره‌ی کلاس آنلاین کنترل تولید و موجودی - پاییز ۹۷
دکتر پورسلطان
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۸۰ ۲۴۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۵٪

کلاس آنلاین تحقیق در عملیات

مدرس احسان خاکبازان دوره‌ی کلاس آنلاین تحقیق در عملیات
احسان خاکبازان
ظرفیت باقی مانده: ۰
۵۶۸ ۳۸۶ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۲٪

کلاس آنلاین آمار و احتمالات مهندسی

مدرس احسان خاکبازان دوره‌ی کلاس آنلاین آمار و احتمالات مهندسی
احسان خاکبازان
ظرفیت باقی مانده: ۰
۵۶۸ ۳۹۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین اقتصاد مهندسی

مدرس محمد حسین کبیر دوره‌ی کلاس آنلاین اقتصاد مهندسی
محمد حسین کبیر
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۹۸ ۱۹۳ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۵٪

کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد ۳

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد ۳
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین واژگان فشرده

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین واژگان فشرده
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی

مدرس مهندس ترابی دوره‌ی کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی
مهندس ترابی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۷۰۰ ۴۹۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین زبان تخصصی معماری

مدرس استاد مصطفوی دوره‌ی کلاس آنلاین زبان تخصصی معماری
استاد مصطفوی
ظرفیت باقی مانده:
۲۵۰ ۱۷۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین آموزش گرامر ویژه کنکور ارشد و دکتری

مدرس استاد پورسعید دوره‌ی کلاس آنلاین آموزش گرامر ویژه کنکور ارشد و دکتری
استاد پورسعید
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۱۷۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ویژه انرژی معماری

مدرس استاد جلالی زاده دوره‌ی کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ویژه انرژی معماری
استاد جلالی زاده
ظرفیت باقی مانده: ۰
۴۹۰ ۳۶۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

کلاس آنلاین تاریخ معماری معاصر

مدرس امین افتخاری دوره‌ی کلاس آنلاین تاریخ معماری معاصر
امین افتخاری
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۱۸۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات

مدرس استاد جلالی زاده دوره‌ی کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات
استاد جلالی زاده
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۰۰ ۲۲۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

ویدیو کلاس آنلاین هکر قانونمند CEH V9

مدرس اشکان مقدس دوره‌ی ویدیو کلاس آنلاین هکر قانونمند CEH V9
اشکان مقدس
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۸۵ ۹۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۶٪

ویدیو کلاس آنلاین برنامه نویسی پایتون (python)

مدرس سیاوش گنجی دوره‌ی ویدیو کلاس آنلاین برنامه نویسی پایتون (python)
سیاوش گنجی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۶۵ ۹۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

دوره آنلاین Cisco Certified Network Associate - CCNA + مدرک رسمی دانشگاه تهران

مدرس دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی دوره‌ی دوره آنلاین Cisco Certified Network Associate - CCNA + مدرک رسمی دانشگاه تهران
دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۴۴۰ ۲۹۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۹٪

دوره آنلاین CCNP Route & Switch & TSHOOT + مدرک رسمی دانشگاه تهران

مدرس دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی دوره‌ی دوره آنلاین CCNP Route & Switch & TSHOOT + مدرک رسمی دانشگاه تهران
دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۸۵۰ ۶۴۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۰٪

دوره آنلاین بیت کوین و بلاکچین

مدرس هادی خانی دوره‌ی دوره آنلاین بیت کوین و بلاکچین
هادی خانی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۰۰ ۷۳ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۷٪

ویدیو دوره آنلاین مقاله نویسی و آموزش کاربردی لاتک LaTeX

مدرس حميدرضا فراگردی دوره‌ی ویدیو دوره آنلاین مقاله نویسی و آموزش کاربردی لاتک LaTeX
حميدرضا فراگردی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۲۰ ۸۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۹٪

دوره آنلاین آکادمیک رایتینگ

مدرس حميدرضا فراگردی دوره‌ی دوره آنلاین آکادمیک رایتینگ
حميدرضا فراگردی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۸۰ ۱۴۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۲٪

کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد ۳

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد ۳
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین واژگان فشرده

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین واژگان فشرده
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین تخصصی آزمون زبان پيشرفته دکتری دانشگاه آزاد EPT

مدرس رضا خیرآبادی دوره‌ی کلاس آنلاین تخصصی آزمون زبان پيشرفته دکتری دانشگاه آزاد EPT
رضا خیرآبادی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۸۰ ۱۹۶ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین استعداد تحصیلی دکتری - پاییز ۹۷ - ۴۰ ساعت

مدرس آرش قوی پنجه دوره‌ی کلاس آنلاین استعداد تحصیلی دکتری - پاییز ۹۷ - ۴۰ ساعت
آرش قوی پنجه
ظرفیت باقی مانده: ۰
۵۰۰ ۳۰۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪