مرضیه دهقانی سامانی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
                  صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
مرضیه دهقانی سامانی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی - صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
کلاس‌های برگزار شده: ۱ تعداد دانشجویان: ۵۳

کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
10 سال سابقه تدریس خصوصی در کلیه مقاطع

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران